Skrogpresse

HOMAG er Vela as sin leverandør av skrogpresser med mange opsjoner. Hold peker over bildet og klikk for mer informasjon